header

Kontakt

 

Nový dizajn, komfortnejšie bývanie a zaručená kvalita


Spoločnosť:  Jaroslav Konôpka - KO – JA

Adresa: Poľovnícka 945/6, 969 01 Banská Štiavnica

Web:

www.rekonstrukciakupelne-bytovejadro.sk
www.kupelne.biz

E-mail: konopkajaroslav@gmail.com